Bedrijfvoertuigenpark groeit

De FOD Mobiliteit en Vervoer publiceert jaarlijks de statistieken van het bedrijfsvoertuigenpark op het einde van het voorgaande jaar. In die reeks zijn de bedrijfsvoertuigen opgenomen die ingeschreven zijn bij de Directie Inschrijvingen Voertuigen (DIV) en die specifiek ontworpen en gebouwd zijn voor het vervoer van goederen of van personen. Voor het goederenvervoer gaat het om lichte bedrijfswagens (bestelwagens), vrachtwagens, opleggertrekkers, aanhangwagens en opleggers. Voor het personenvervoer zijn de autobussen en autocars opgenomen.

Stijging

Zo is in 2014 is het bedrijfsvoertuigenpark voor het goedrenvervoer verder blijven stijgen met 2,1% ten opzichte van 2013 en ook het aantal bestelwagens blijft jaar na jaar stijgen. Zo is de laatste 10 jaar het aantal met 36 % gestegen van 484.000 voertuigen in 2004 naar 657.000 in 2014.

Bij de lichte bedrijfswagens is er sterke stijging van het aantal voertuigen op aardgas (+62 %) en elektrische voertuigen (+21 %). In absolute aantallen blijft het aantal in 2014 echter beperkt tot 447 voertuigen op aardgas en 521 elektrische voertuigen. Ook het aantal bussen en autocars is in 2014 gestegen met +3,1 %.

Meer voertuigen voor goederenvervoer

In 2014 is het bedrijfsvoertuigenpark voor het goederenvervoer verder blijven stijgen. Op 31 december 2014 waren er 1.054.544 bedrijfsvoertuigen ingeschreven, een stijging van 2,1 % t.o.v. 2013. Deze stijging ligt in lijn met de evolutie de voorbije jaren en is vooral te wijten aan de stijging van het aantal lichte bedrijfswagens (+2,5 %), het aantal aanhangwagens (+2,8 %) en het aantal opleggers (+1,9 %). De opleggertrekkers kenden een lichtere stijging  met 0,9 %.

Voor de vrachtwagens is er een lichte daling van 0,7 %. Bij de lichte bedrijfswagens neemt het aandeel lpg-voertuigen verder af, terwijl er een stijging is van 62% van het aantal aardgasvoertuigen en elektrische voertuigen (+21 %). 

Na een jarenlange stabilisatie kende het aantal autobussen en autocars in 2014 een duidelijke stijging van 3,1% (16.767 bussen).

Grafiek
 

Gedetailleerde cijfers over de evolutie van het bedrijfsvoertuigenpark en het aantal ingeschreven voertuigen per provincie en per gewest en brandstoftype zijn beschikbaar op http://www.mobilit.belgium.be.

(Bron: FOD Mobiliteit)

Thema: 
Wagenpark
Mobiliteitsmanagement